Lidköping – Polisens rapport efter första kvällen av crusing

1218

Här är polisens rapporter från första crusingen i Lidköping .

Ca 1000 fordon har deltagit under kvällen.

Polisen har genomfört en trafikinsats i samband med detta och utfallet är följande:
• 13 0rdningsbot är utfärdade för diverse trafikbrott

• 191 alkoholutandningsprov. Inga rattfyllerier

• 20 flygande insp. Utökad kontroll av fordon. 

• 1 olovlig körning, saknade kört.

• 1 primärrapport oskattat fordn.

Ordningsinsatsen:
Kvällen har varit lugn ur polisens synvinkel. Inga större ordningsstörningar ett fåtal omhändertaganden .