Lidköping – Container stod i lågor

298

Vid kl 06.38 larmades räddningstjänsten i Lidköping om brand utomhus . 

Vid Bräddegården hade en container fattat eld av okänd anledning och brann med öppna lågor .