Götene – Stulen släpvagn återfunnen

554

På måndagen återfanns den stulna släpvagn som anmälts stulen vid Kinnekulle ring . 

De båda go-carts som stod lastade på släpvagnen var dessvärre inte kvar på släpvagnen .