Skaraborg – Extra hastighetskontroller denna veckan 

424

Polisen ökar fokusen på trafiken hela denna veckan med hastighetskontroller . 

Var man håller hastighetskontroller någonstans bestäms lokalt utifrån målet att ha störst effekt på antalet döda och svårt skadade . Veckan är utlyst av EU och hålls samtidigt i alla medlemsländer .