Gullspång – Soteld i skorsten

294
Foto : Ridder Karlsson - RK:s Foto Gullspång

Kl 19.42 larmades räddningstjänsten i Gullspång om en soteld i en villa strax utanför samhället .

Räddningstjänsten var snabbt på platsen och man fick bra kontroll på händelsen.

Soteld eller en såkallad skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna.
En soteld kan få ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på 1000 grader och högre kan förekomma. En soteld kan orsaka försvagningar i skorstenen och även ge upphov till brand utanför skorstenen.