Lidköping – Över 1000 grisar brann inne i våldsam brand

1080

Kl 01.36 larmades räddningstjänsten i Lidköping om en ladugårdsbrand. 

Larmet gällde en gård i Lindärva där en ladugårdsbyggnad brinner. I ladugården fanns det flera tusen grisar. Det var en fullt utvecklad brand när räddningstjänsten kom till platsen och inledningsvis förelåg det spridningsrisk till intilliggande byggnader. Husen som låg intill fick evakueras men inga personer skadades i branden .

Drygt 1300 grisar har brunnit inne. Eftersläckning pågår ännu och kommer troligtvis ske under hela dagen. Polisen kommer genomföra teknisk undersökning för att fastställa brandorsaken när detta blir möjligt .