Falköping – Brand vid Rv 46

732

Kl 22.41 på söndagen larmades räddningstjänsten i Falköping om brand utomhus . 

Någonting brinner på Rv 46 i höjd med golfbanan i riktning mot Stenstorp . Oklart vad i nuläget . Omfattningen likaså .